Affiliate

PHP gränssnitt till Careerjets allmänna sökning API

Här är en lättanvänd PHP modul att bädda in Careerjets resultat för jobbsökning på din sida.

Installation

Om du använder PHP äldre än version 5.2, behöver du installera json med följande kommando

 pear install json

och du måste också försäkra dig om att din php.ini innehåller linjen

extension=json.so

Annars är allt du behöver göra är att ladda ner Careerjet_API.zip och packa upp den till ett ställe där dina skripter kommer att hitta den:

 cd my_application_directory
 wget http://www.careerjet.co.uk/partners/api/php/Careerjet_API.zip
 unzip Careerjet_API.zip

Dokumentation

För fullständiga uppgifter var god referera till dokumentation i skripten Careerjet_API.php som finns i .zip-arkivet.

Skript exempel

<?php

require_once "Careerjet_API.php" ;

$api = new Careerjet_API('en_GB') ;
$page = 1 ; # Or from parameters.

$result = $api->search(array(
 'keywords' => 'php developer',
 'location' => 'London',
 'page' => $page ,
 'affid' => '678bdee048',
));

if ( $result->type == 'JOBS' ){
 echo "Found ".$result->hits." jobs" ;
 echo " on ".$result->pages." pages\n" ;
 $jobs = $result->jobs ;
 
 foreach( $jobs as $job ){
  echo " URL:   ".$job->url."\n" ;
  echo " TITLE:  ".$job->title."\n" ;
  echo " LOC:   ".$job->locations."\n";
  echo " COMPANY: ".$job->company."\n" ;
  echo " SALARY: ".$job->salary."\n" ;
  echo " DATE:  ".$job->date."\n" ;
  echo " DESC:  ".$job->description."\n" ;
  echo "\n" ;
 }

 # Basic paging code
 if( $page > 1 ){
  echo "Use \$page - 1 to link to previous page\n";
 }
 echo "You are on page $page\n" ;
 if ( $page < $result->pages ){
  echo "Use \$page + 1 to link to next page\n" ;
 }
}

# When location is ambiguous
if ( $result->type == 'LOCATIONS' ){
 $locations = $result->solveLocations ;
 foreach ( $locations as $loc ){
  echo $loc->name."\n" ; # For end user display
  ## Use $loc->location_id when making next search call
  ## as 'location_id' parameter
 }
}?>